Hà Nội: Chấn chỉnh phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

27/10/2017, 08:12

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5225/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã kịp thời thực hiện hiệu quả kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Phóng viên phỏng vấn đại diện đơn vị thi công chặt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) ngày 18-10 vừa qua - Ảnh: MINH HIẾU

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức.

Định kỳ ngày 20 hằng tháng, ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác thông tin báo cáo.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát, phân công người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ; công bố (bằng văn bản) cho Sở Thông tin và Truyền thông và đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Thông tin chính thống được cung cấp tới báo chí trong và ngoài thành phố dưới nhiều hình thức, đặc biệt đối với những vụ việc quan trọng, được dư luận quan tâm; đề nghị xử lý và cải chính đối với các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải thông tin sai sự thật. 

Các đơn vị chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc kế hoạch; chuẩn hóa mẫu báo cáo định kỳ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện, bảo đảm công tác tổng hợp báo cáo được nhanh, chính xác, kịp thời và hiệu quả. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo UBND thành phố.

Khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện, tham mưu trình UBND thành phố dự thảo quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội.

Tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị quán triệt Luật Báo chí và tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin, trả lởi báo chí, kỹ năng họp báo, viết thông cáo báo chí... cho Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Người phát ngôn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Tăng cường triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của thành phố. Nâng cao chất lượng thông tin điểm báo, kịp thời xử lý các vấn đê “nóng”, bức xúc báo chí phản ánh và dư luận quan tâm.

Tuệ Anh (TH)

Bình luận