Hà Nội: 75 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH đã được Tòa án thụ lý

22/02/2019, 10:06

Hà Nội: 75 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH đã được Tòa án thụ lý - Năm 2018, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, Luật Công đoàn, Luật An toàn Vệ sinh lao động tại 260 doanh nghiệp, trong đó có 75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý.

75 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH đã được Tòa án Hà Nội thụ lý

Năm 2018, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/06/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể. Đến nay, tổ chức Công đoàn nhận được 583 hồ sơ đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH; 75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện được Tòa án thụ lý; qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn, đã có 118 đơn vị, doanh nghiệp trả hết nợ BHXH, 180 doanh nghiệp tự giác nộp 01 phần số tiền nợ với tổng số tiền thu nợ đọng BHXH 99 tỷ 673 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 32% Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động – công nhân viên chức lao động để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp. Trung tâm Tư vấn Pháp luật thuộc Công đoàn Hà Nội cũng phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 32 cuộc tuyên truyền, tư vấn về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động cho khoảng 5.000 người; tư vấn qua điện thoại và tư vấn tại Trung tâm cho 96 lượt người lao động; phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giải quyết tranh chấp lao động; kiện toàn, thành lập 33 Tổ Tư vấn pháp luật với 177 thành viên…

Để Tháng Công nhân năm 2019 được triển khai có hiệu quả, theo Kế hoạch số 08/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội sẽ hưởng ứng bằng cách tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động tại đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân như đối thoại chính sách, thăm tặng quà, hỗ trợ các cơ chế chính sách chăm lo cho công nhân lao động. 

Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, rà soát Thỏa ước lao động tập thể để đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; nâng giá trị bữa ăn ca của công nhân lao động từ 15.000 đồng trở lên, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

TH

Bình luận