Giảm tối thiểu 46 sở nếu hợp nhất, sáp nhập

23/04/2018, 10:03

Giảm tối thiểu 46 sở nếu hợp nhất, sáp nhập - Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý, tổ chức các sở sẽ được sắp xếp, hoàn thiện theo hướng tinh gọn.

Theo TTXVN

Bình luận