Giải quyết khiếu nại của công dân thành phố Hà Nội

21/09/2017, 16:08

Giải quyết khiếu nại của công dân thành phố Hà Nội - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Ngọc Chanh và một số công dân trú tại thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện việc giao đất nông nghiệp cho hộ ông Lê Ngọc Chanh, hộ ông Nguyễn Duy Liêm và hộ bà Nguyễn Thị Sử tại vị trí phù hợp với quy hoạch và thực tế của địa phương để các hộ dân tiếp tục sản xuất, đảm bảo cuộc sống theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1591/VPCP-V.I ngày 22/2/2017

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2017.

Bình luận