Giải quyết các nội dung kiến nghị của Chủ đầu tư 8B Lê Trực

13/05/2020, 12:59

Giải quyết các nội dung kiến nghị của Chủ đầu tư 8B Lê Trực - Liên quan đến việc xử lý giai đoạn 2 công trình vi phạm TTXD số 8B Lê Trực, ngày 12/5, UBND quận Ba Đình đã tổ chức buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty Cổ phần May Lê Trực để giải quyết các nội dung kiến nghị của Chủ đầu tư.

Theo thông tin kết quả buổi làm việc của UBND quận Ba Đình, đối với các ý kiến của Chủ đầu tư về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng theo Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của UBND Thành phố và không xử lý vi phạm trật tự căn cứ theo Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD ngày 24/3/2014 của Sở Xây dựng (vì cấp sai Quy hoạch xây dựng chi tiết), về nội dung này, ngày 19/9/2015, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tổng hợp ý kiến liên ngành, báo cáo UBND Thành phố tại văn bản số 4388/QHKT-BC- LN. Về các ý kiến nêu trên, UBND Thành phố  có văn bản số 545/PC-VP ngày 11/5/2020 giao Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan xem xét, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

UBND quận Ba Đình đang tổ chức tháo dỡ, phá dỡ tầng 18 công trình vi phạm trật tự xây dụng số 8B Lê Trực

Đối với ý kiến về việc Chủ đầu tư chưa được biết hồ sơ phương án, giải pháp tháo dỡ tầng 18 công trình vi phạm trật tự nêu trên. Về nội dung này, UBND quận đã giao UBND phường Điện Biên cung cấp đầy đủ cho Chủ đầu tư các văn bản liên quan, UBND quận đã khẳng định phương án, giải pháp tháo dỡ, phá dỡ đã được Sở Xây dựng chấp thuận tại văn bản số 2966/SXD-QLXD ngày 17/4/2020 và UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 23/4/2020. Theo quy định, UBND phường Điện Biên đã niêm yết công khai toàn bộ các văn bản này tại hiện trường xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Đối với ý kiến của Chủ đầu tư đề nghị được tự tháo dỡ, phá dỡ theo phương án do Công ty TNHH tư vấn Đại học xây dựng lập. Về nội dung này, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thông tin Ngày 15/2/2019, Công ty Cổ phần May Lê Trực đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng về phương án phá dỡ giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, tại văn bản số 1774/SXD-QLXD ngày 4/3/2019 của Sở Xây dựng có nêu "Thiết kể phương án còn sơ sài, chưa rõ phương án gia cố cột, phương án gia cố móng cho các cột dự kiến bổ sung; khái toán chi phí chưa phù hợp và chưa thực hiện theo các quy định của Nhà nước". Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty Cổ phấn May Lê Trực hoàn chỉnh phương án, thuê đơn vị tư vấn độc lập để thẩm tra thiết kế, dự toán và phê duyệt phương án để thực hiện. Đến nay, Công ty Cổ phần May Lê Trực chưa thực hiện các nội dung này nên chưa đủ điều kiện để thi công phá dỡ như để nghị của Công ty.

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình đang tổ chức tháo dỡ, phá dỡ tầng 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phương án, giải pháp tháo dỡ, phá dỡ.

Về ý kiến Chủ đầu tư cho rằng các căn hộ tại tầng 18 hiện nay thuộc sở hữu của người mua nhà (do Chủ đầu tư đã bàn giao cho người mua nhà), Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình có quan điểm: Các căn hộ này hình thành từ hành vi vi phạm pháp luật của Chủ đầu tư nên Chủ đầu phải có trách nhiệm thỏa thuận, thống nhất, bồi thường cho người mua nhà (nếu có).

Các tài sản, đồ dùng, vật dụng, trang thiết bị (như giường, tủ, bàn ghế, máy giặt, tỉ vi, tủ lạnh...) trong các căn hộ nêu trên hiện chưa xác định được chủ sở hữu (của Chủ đầu tư hay của người mua nhà); do đó, Chủ đầu tư có trách nhiệm nhận bàn giao lại từ Ủy ban nhân dân quận Ba Đình.

Trường hợp các tài sản nêu trên là của người mua nhà thì việc Chủ đầu tư cho phép người mua nhà vào sử dụng khi chưa thực hiện nghiệm thu công trình và chưa thực hiện nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy là hành vi vi phạm pháp luật, được quy định cụ thể tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 (điểm c, khoản 5, Điều 17) và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 (khoản 6, Điều 36) của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã yêu cầu Chủ đầu tư hợp tác với chính quyền để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Pv

Bình luận