Tình yêu sách và ngoại ngữ của Lenin

Tình yêu sách và ngoại ngữ của Lenin

14:44 - 22/04/2020

Sinh thời, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin nổi tiếng là người ham đọc sách, với câu nói nổi tiếng: “Không có sách thì không có tri thức, không...

Kỷ niệm nhỏ về “cây đa, cây đề”

Kỷ niệm nhỏ về “cây đa, cây đề”

09:43 - 31/01/2020

Tết đến xuân về, tôi lại nhớ những “cây đa cây đề”, những bậc đàn anh trong nghề đã đi xa mãi mãi... Quá khứ đã thành quá vãng, nhưng sức xuân của những “cây cao bóng...

Nhớ quá khứ, hướng tương lai

Nhớ quá khứ, hướng tương lai

10:34 - 24/10/2019

Ngày 15/10/1949, Báo Sự Thật đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z. Bài báo ra đời ở thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang...

Sức mạnh tổng hợp để giải phóng Thủ đô

Sức mạnh tổng hợp để giải phóng Thủ đô

08:54 - 10/10/2019

Kể từ tháng 2/1947, khi thực dân Pháp tái chiếm thành phố, thiết lập bộ máy hành chính - quân sự tay sai phản động, đến đêm 20 rạng sáng 21/7/1954, khi Hiệp định Giơnevơ...

Ký ức nghề báo!

Ký ức nghề báo!

08:48 - 26/08/2019

Đúng ngày trời long đất lở của 74 năm về trước - ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám đã đi vào lịch sử và huyền thoại Việt Nam. “Mười chín Tháng Tám ánh sáng tự do đưa...

Nhớ những người thầy làm báo chiến trường

Nhớ những người thầy làm báo chiến trường

09:12 - 03/07/2019

Nhập ngũ - chính xác là sửa lý lịch tìm cách “trốn nhà” đi bộ đội khi vừa tròn 15 tuổi, vào chiến trường Quảng Trị trực tiếp chiến đấu từ năm 1968. Có chút “thành tích”...

Cảm xúc tháng 6 - Vài lời sẻ chia!

Cảm xúc tháng 6 - Vài lời sẻ chia!

08:54 - 24/06/2019

Lịch sử khéo xếp đặt những ký ức đẹp của làng báo Việt, đó là những sự kiện nối tiếp gối đầu liền trong tháng 4, 5, 6 “Tây” hàng năm từ những năm tháng đáng nhớ.

1234 ... next pagelast page