Gần 200 nghìn người sau đào tạo ngắn hạn đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp

15/10/2019, 10:49

Gần 200 nghìn người sau đào tạo ngắn hạn đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp - Sau học nghề, số người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80,4%. Đáng chú ý, có gần 200 nghìn người sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Gần 200 nghìn người sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Linh

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có báo cáo kết quả, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo đó, đến hết tháng 9/2019, có trên 9,2 triệu lao động được học nghề. Trong đó, có 5,3 triệu người đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách của Đề án 1956. Lao động nữ nông thôn được hỗ trợ học nghề chiếm 59,4% vượt mục tiêu đề ra. Gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề.

Sau học nghề, số người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80,4%. Đáng chú ý, có gần 200 nghìn người sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhiều mô hình đào tạo nghề có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, thực hiện mỗi làng một sản phẩm và thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Tuy nhiên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng nhận thấy đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn, bất cập như: Nội dung đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động bị thu hồi đất không đạt mục tiêu của Đề án 1956. Do nguồn kinh phí trung ương bố trí thấp hơn so với kế hoạch. Việc xác định danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn vẫn còn dàn trải, nhất là danh mục nghề nông nghiệp…

Gần 200 nghìn người sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Linh

Để đạt được mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025, cần nhiều giải pháp đồng bộ, như: Các địa phương cần xây dựng, phê duyệt và ban hành danh mục nghề đào tạo, định mức kinh tế kỹ thuật và chi phí đào tạo; chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Hòa Vũ - Hữu Tuấn

Bình luận