Đồng Nai: Kiểm điểm một số cán bộ liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh

11/05/2018, 14:38

Đồng Nai: Kiểm điểm một số cán bộ liên quan đến bà Phan Thị Mỹ Thanh - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tiếp tục tiến hành kiểm điểm các cá nhân liên quan đến những sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh

Theo đó, có một người bị kỷ luật cảnh cáo, một người bị kỷ luật khiển trách và hơn 10 Giám đốc, Phó Giám đốc sở nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cụ thể, ông Võ Thanh Nhuận, Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm khi tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn hoạt động của bến thủy nội địa không đúng quy chế làm việc của UBND tỉnh; thẩm định văn bản trình UBND tỉnh với nội dung sai sự thật; thay đổi nội dung văn bản tham mưu của các sở, ngành nhưng không trao đổi lại với các sở, ngành.

Chuyên viên phòng đầu tư Nguyễn Bùi Minh Nguyệt bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng vì báo cáo sai sự thật và thay đổi nội dung văn bản không có trao đổi lại với sở, ngành chuyên môn.

Đồng thời, có hơn 10 Giám đốc, Phó Giám đốc sở cả đương chức lẫn về hưu dù không có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật về mặt Đảng nhưng thừa nhận mắc khuyết điểm và nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trước đó, ngày 4/5, từ những sai phạm trong thời kỳ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Thanh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

TH

Bình luận