Chào mừng Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Hội

12/06/2020, 11:36

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Hội - Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa, báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động Hội, thực sự là “ngôi nhà chung” của các hội viên, nhà báo trong tỉnh, thu hút hầu hết các nhà báo chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt Hội.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Đổi mới phương thức hoạt động

Giai đoạn 2004 - 2005, Hội có gần 90 hội viên, đến nhiệm kỳ thứ X - Hội Nhà báo Việt Nam (2015 - 2020), Hội đã thu hút 261 hội viên hội, nhà báo làm việc và sinh hoạt tại tỉnh Khánh Hòa; thành lập 7 chi Hội nhà báo trực thuộc và 2 Câu lạc bộ nhà báo hoạt động tích cực và hiệu quả; thành lập Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện, thường trú tại Khánh Hòa theo đúng quy định về sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương.

Ban Chấp hành Hội luôn chủ trương đổi mới phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị, nghiêm túc triển khai thực hiện 10 điều Quy định đạo đức người làm báo cho hội viên; Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên và quán triệt thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam ban hành.

Hội Báo xuân tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Hằng năm, thực hiện hướng dẫn và chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đều tổ chức thành công Hội báo Xuân của tỉnh. Qua Hội báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh đã vận động xã hội hóa hàng trăm đầu báo, hàng nghìn ấn phẩm báo chí để tặng cho các Thư viện, Trung tâm văn hóa của tỉnh, thành phố, thị xã và gửi tặng quân và dân tại huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tích cực tham gia tổ chức Hội Báo toàn quốc.

Nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức trao Giải Báo chí Khánh Hòa, nhằm động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh tích cực có những bài báo hay, mang tính phản biện cao, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trung bình mỗi năm có gần 200 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi. Từ đó, Hội Nhà báo tỉnh đều tuyển chọn và gửi các tác phẩm báo chí có chất lượng dự thi Giải Báo chí toàn quốc; Liên hoan truyền hình, giải báo chí trong tỉnh và toàn quốc, đạt được nhiều thành tích cao.

Trong những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đều phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các Nghị quyết của Đảng; Học tập và quán triệt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đến nay, chưa có trường hợp hội viên, nhà báo nào bị xử lý vi phạm đạo đức.

Hội Nhà báo Khánh Hòa trao quà từ thiện cho người dân trong dịch Covid-19

Chú trọng hoạt động nghiệp vụ

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, các Chi hội nhà báo của tỉnh luôn tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại một số tỉnh, thành phố trong khu vực; đồng thời Hội cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mời giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho các báo, đài địa phương.

Tính đến nay, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hội viên, phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Có nhiều phóng viên, nhà báo đi đến 6 - 7 lần tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khó khăn, nhưng vẫn vượt qua mọi thử thách để sáng tạo các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt của những người dân, những chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió...

Bên cạnh đó, hàng năm, dưới sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo tổ chức các cuộc hội thảo với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực với hội viên, nhà báo thu hút sự quan tâm của các học giả, các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực báo chí trên toàn quốc. Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng công tác xã hội, từ thiện. Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa vận động xã hội hóa trao tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học, các gia đình chính sách vùng sâu vùng xa tại huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, Ninh Hòa...

Trong những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã được trao tặng 2 cờ Thi đua Chính phủ, 4 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Khánh Hòa; Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vào các năm 2013, 2015, 2016, 2017. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2016 - 2019. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong thời kỳ mới”. Chi bộ cơ quan Hội đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Cán bộ cơ quan Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Cơ quan đạt cơ quan Văn hóa cấp tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đột phá trong thời gian tới

Hoạt động Hội phải luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tranh thủ cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp, cộng tác của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Tạo điều kiện cần thiết về cán bộ chuyên trách, kinh phí, điều kiện và phương tiện để hội nhà báo hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

Sự đoàn kết, nhất trí của Lãnh đạo Hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành luôn đóng vai trò quyết định, tạo sự thống nhất trong suy nghĩ, hành động. Mọi công việc của Hội đều bàn bạc công khai, dân chủ, quyết định tập thể. Các ủy viên Ban Chấp hành tích cực đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương công tác của Hội, chỉ đạo và hướng dẫn việc triển khai hoạt động tại các chi hội nhà báo trực thuộc theo đúng nội dung của Nghị quyết Đại hội.

Hoạt động Hội bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, bám sát thực tiễn phát triển báo chí, đáp ứng yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, bảo vệ quyền và lợi ích hội viên. Thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nâng cao tính chủ động, sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của lãnh đạo, cán bộ chuyên trách; Đề cao vai trò, năng động, sáng tạo của người đứng đầu; Phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Hội và lãnh đạo các cơ quan báo chí; Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng tập hợp của tổ chức Hội./.

Nhà báo Đoàn Minh Long

Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Bình luận