Doanh thu thương mại điện tử dự báo đạt 10 tỷ USD năm 2020

05/10/2017, 15:48

Thương mại điện tử Việt Nam sẽ có những bước phát triển đột phá trong những năm tới với mức độ tăng trưởng gấp 2 lần, từ mức 5 tỷ USD năm 2016 lên 10 tỷ USD năm 2020.

Theo TTXVN

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet