Đình chỉ công tác 01 tháng đối với Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận

02/12/2016, 19:03

Đình chỉ công tác 01 tháng đối với Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận - Ngày 01/12/2016, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu thay mặt Thường trực Thường vụ Hội ký Quyết định số 477/QĐ-HNBVN, về việc "Đình chỉ công tác 01 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Niên, Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận vì có nhiều sai phạm về quản lý, điều hành báo Nhà báo và Công luận trong thời gian qua, kể từ ngày 01/12/2016".

Ngày 01/12/2016, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu thay mặt Thường trực Thường vụ Hội đã ký Quyết định số 477/QĐ-HNBVN, về việc "Đình chỉ công tác 01 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Niên, Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận vì có nhiều sai phạm về quản lý, điều hành báo Nhà báo và Công luận trong thời gian qua, kể từ ngày 01/12/2016.

Quyết định cũng nêu rõ: Giao bà Trần Lan Anh, Phó Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận thay ông Nguyễn Ngọc Niên quản lí, điều hành tờ báo trong thời gian 01 tháng, kể từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016.

Ban Biên tập báo Nhà báo và Công luận và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Niên nghiêm khắc kiểm điểm về những sai phạm của Báo trong thời gian qua, đề ra giải pháp khắc phục và báo cáo Thường trực Thường vụ bằng văn bản trước ngày 20/12/2016. Giao Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo Việt Nam giám sát việc kiểm điểm của báo và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Niên./.

Nguồn tin: HNBVN

Bình luận