Điều chỉnh chính sách xây dựng cụm dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL

03/03/2020, 09:47

Điều chỉnh chính sách xây dựng cụm dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 - 2020.

Ảnh minh họa

Quy định mới cho phép UBND cấp tỉnh tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn doanh nghiệp (DN) kinh doanh bất động sản có đủ năng lực để thực hiện đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư trong trường hợp địa phương không bố trí được nguồn vốn từ ngân sách.

Doanh nghiệp được miễn tiền sử dụng đất và được hưởng các ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN như đối với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội.

Hộ gia đình vào ở trong cụm, tuyến dân cư được xây dựng trong giai đoạn 2 kéo dài phải thanh toán tiền mua lô nền tối đa bằng 50% giá trị suất đầu tư.

Cho phép các hộ gia đình đã được nhận lô nền trong cụm, tuyến dân cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành khi chưa đủ thời gian 10 năm theo quy định tại Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, không thể xây dựng nhà ở được để lại thừa kế cho cha, mẹ, vợ (chồng), con hoặc được chuyển nhượng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn khu vực có cụm, tuyến dân cư để xây dựng nhà ở.

Tỉnh Cà Mau được bổ sung vào danh sách địa phương được thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 kéo dài.

Kim Dung

Bình luận