Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

06/08/2018, 12:47

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển với 38 chuyên ngành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing 30,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học 16 điểm.

Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

PV

Bình luận