Dịch Covid 19: Người lao động nên đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

19/03/2020, 15:54

Mặc dù chưa có thống kê cụ thể về số lao động bị thất nghiệp bởi dịch Covid-19, nhưng có thể thấy dịch đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người lao động trong cả nước. Để vượt qua tình trạng này, nhiều lao động đã bắt đầu đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Video: VTC

Bình luận
Tin tức cũ hơn