Dịch Covid 19: Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

18/09/2020, 08:48

Dịch Covid 19: Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp - Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp năm 2020.

Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, kể từ khi dịch COVID-19 quay trở lại, chỉ có 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng do đại dịch.

Còn lại 20% doanh nghiệp dừng hoạt động, 76% không cân đối được thu chi, 2% đã giải thể, 47% doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động khi đại dịch tái bùng phát.

Do đó, Ban Nghiên cứu vừa đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho các doanh nghiệp năm 2020, thay vì chỉ áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng./.

Theo TTXVN

Bình luận