Đến năm 2025, cả nước có 85% xã đạt chuẩn về giao thông nông thôn

23/10/2019, 10:19

Mục tiêu phấn đấu về giao thông nông thôn là đến năm 2025, cả nước có 85% xã đạt tiêu chí chuẩn về giao thông và đến năm 2030 là 100%.

TTXVN

Bình luận