Đề xuất tăng hỗ trợ lên 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

20/05/2018, 09:21

Đề xuất tăng hỗ trợ lên 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên - Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến và sẽ đề xuất Chính phủ trình Quốc hội nâng mức hỗ trợ ngân sách cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% mức đóng BHYT hiện nay.  

Hiện tại, học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT ở trường học sẽ không được tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia

Trước đó, cử tri một số địa phương phản ánh: Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 khuyến khích, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Tuy nhiên, các hộ gia đình có đông con đang độ tuổi học sinh, sinh viên thì không được hưởng lợi từ chính sách này. Lý do, cũng theo Luật Bảo hiểm y tế, học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tại các trường học, nhưng mức hỗ trợ này thấp hơn so với mức hỗ trợ mua BHYT theo hộ gia đình có nhiều thành viên. Cử tri kiến nghị sửa đổi quy định trên nhằm đảm bảo quyền lợi người dân khi tham gia BHYT.

Bộ Y tế cho biết theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, mỗi công dân chỉ có thể tham gia BHYT theo 1 nhóm đối tượng. Để tránh xáo trộn, trùng lặp, thuận lợi cho việc quản lý đối tượng tham gia BHYT giảm bớt khó khăn trong việc triển khai, theo dõi, tổng hợp việc bao phủ BHYT của các nhóm đối tượng, tại Điều 12 Luật BHYT quy định các đối tượng tham gia BHYT theo thứ tự từ trên xuống dưới, trong đó học sinh, sinh viên tham gia BHYT thuộc Nhóm 4 (Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT), nên không thể tham gia BHYT theo Nhóm 5 (Nhóm hộ gia đình, được giảm trừ mức đóng BHYT, giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi khi tham gia BHYT).

Quy định về Nhóm 5 nhằm khuyến khích, tạo thuận lợi cho hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tuy nhiên, đúng như cử tri phản ánh, quy định hiện hành chưa tạo được điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên tham gia BHYT, nhất là quyền lợi được giảm trừ mức đóng BHYT như các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhất là các học sinh, sinh viên thuộc đối tượng các hộ gia đình có từ 4 thành viên trở lên.

Như vậy để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT, việc sửa đổi quy định này là cần thiết.

Nếu đề xuất này được Quốc hội chấp thuận thì học sinh, sinh viên tham gia BHYT được bảo đảm quyền lợi với mức hỗ trợ đóng BHYT (50%) cao hơn cả các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình có 5 người cùng tham gia BHYT (bình quân mức hỗ trợ BHYT này là 36%)

TH

Bình luận