Đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021

23/04/2019, 14:30

Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi hiện đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên đủ 62 và nữ lên đủ 60 từ ngày 1/1/2021.

TTXVN

Bình luận