Đề xuất đầu tư 4 dự án trọng điểm tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

23/09/2020, 10:31

Tại buổi làm việc đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) ngày 10/9/2020, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất đầu tư 4 dự án trọng điểm về khoa học công nghệ.

Hai Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì buổi làm việc

Đó là các dự án đầu tư phát triển hạ tầng chuẩn đo lường quốc gia hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; dự án đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 giai đoạn 2021-2025, đáp ứng tiêu chuẩn trung tâm đo lường, thử nghiệm hàng đầu khu vực trong một số lĩnh vực trọng điểm; dự án đầu tư hoàn thiện mạng quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Phát triển sản phẩm và doanh nghiệp công nghệ cao.

Trung tâm này sẽ là đơn vị thực hiện các nhiệm vụ R&D (nghiên cứu và phát triển) dịch vụ khoa học, công nghệ và phát triển công nghệ cao, đồng thời là đầu mối liên kết, tăng cường năng lực R&D giữa đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, hướng đầu tư cho giai đoạn tới tập trung vào KH,CN&ĐMST, gắn vào sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp, lượng hóa kết quả nghiên cứu KH&CN đưa vào trong sản xuất đời sống, tăng năng suất chất lượng. Vì vậy các nhóm dự án cũng theo hướng này phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp và sự kết nối, phát triển, làm chủ công nghệ trong nước.

Với mục tiêu đưa KH&CN trở thành động lực để phát triển KT- XH, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh mong muốn Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục hỗ trợ ở mức cao nhất cho các nhiệm vụ mà Bộ KH&CN được Chính phủ giao phó.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chưa bao giờ KHCN được nhắc đến nhiều trong các văn bản của Đảng, Chính phủ như hiện nay. Điều này thể hiện vai trò của KHCN đối với sự phát triển KHXH trong giai đoạn tới. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ quan điểm ủng hộ mạnh mẽ đầu tư cho KHCN, nhấn mạnh: Cam kết tăng đầu tư thích đáng cho KHCN nhưng cần tập trung trọng điểm, tạo những sản phẩm công nghệ lõi, những dự án khoa học trọng điểm quốc gia để làm chủ công nghệ, dẫn dắt và lan tỏa. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng gợi mở: Thời gian tới, ngoài những nguồn lực đầu tư cho khoa học đã có sẵn, cần mở rộng các nguồn lực đầu tư khác để tăng cường tiềm lực KHCN như các công trình trọng điểm quốc gia... Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ KHĐT cho rằng, KHCN cần được đầu tư mang tầm dự án trọng điểm quốc gia để làm chủ công nghệ, dẫn dắt và lan tỏa. Ủng hộ quan điểm đầu tư cho KHCN có sự chuyển hướng ở giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, yếu tố tập trung, trọng điểm để các dự án thể hiện được vai trò kết nối, dẫn dắt công nghệ và phải có đầu ra.

TH

Bình luận