Đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

27/06/2018, 09:23

Ngày 26/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc tiếp đoàn Ngân hàng thế giới do bà Victorya Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách vùng châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng - đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo hài hòa xã hội và bền vững nguồn tài nguyên, môi trường

Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội mong muốn ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ trực tiếp về tư vấn chính sách, kinh nghiệm lập pháp, cung cấp chuyên gia, tổ chức các nghiên cứu, khảo sát, các hội thảo, tọa đàm liên quan đến các dự án luật và các chuyên đề giám sát, cung cấp các dữ liệu, các nghiên cứu cập nhật về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam.

Về vấn đề nợ công, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam vừa sửa đổi Luật Quản lý nợ công và các điều khoản quy định không gây cản trở cho các bộ ngành thực hiện việc quản lý nợ công. Với thẩm quyền của mình, Quốc hội đang kiểm soát chặt chẽ về vấn đề này.

Bà Victoria Kwakwa đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm trần nợ công và các bước đi vững chắc trong việc giảm nợ công. Bà Victoria Kwakwa mong Quốc hội Việt Nam tiếp tục giám sát việc thực hiện các dự án ODA, nâng trần giải ngân các dự án này để bảo đảm hiệu quả tốt hơn

TH

Bình luận