Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

21/03/2020, 09:44

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch - Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 856/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để đáp ứng tình hình mới (Ảnh minh họa)

Kế hoạch được triển khai nhằm mục đích chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân; đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để đáp ứng tình hình mới.

Theo đó, Bộ VHTTDL đã đưa ra các giải pháp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra: thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công điện và văn bản chỉ đạo Bộ VHTTDL; ban hành và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, phối hợp giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị; quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm du lịch an toàn; phối hợp với các Bộ liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc tổng hợp, đề xuất các cơ sở lưu trú du lịch để làm nơi cách ly tập trung; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia, các cơ quan có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, thự hiện tốt công tác giám sát. Cụ thể, giám sát chặt chẽ du khách tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ thông qua việc đo thân nhiệt; đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp phòng, chống kịp thời phù hợp và hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ để có kế hoạch tuyên truyền cụ thể phòng chống dịch Covid-19; phân công các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả tại địa phương; tổng hợp, thường xuyên báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

T/H

Bình luận