Khánh Hòa:

Đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh, Cam Ranh

01/09/2017, 17:38

Đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh, Cam Ranh - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Xã Cam Thịnh nằm trên QL1A thuộc thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư đường Xóm Mới - Cam Thịnh bằng nguồn vốn BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn km1488 - km1525, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến: UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải có giải pháp điều tiết phương tiện giao thông trên các tuyến đường địa phương; chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để cải tạo tuyến đường Xóm Mới - Cam Thịnh theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải thực hiện rà soát, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Cam Thịnh theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 9/6/2017 của Chính phủ./.

PV

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet