Đan Phượng tập trung phát triển kinh tế, tạo bước đột phá tăng trưởng

18/11/2020, 05:56

Đan Phượng tập trung phát triển kinh tế, tạo bước đột phá tăng trưởng - Đây là một trong 18 nhiệm vụ, giải pháp được huyện Đan Phương đề ra và quyết tâm thực hiện thành công trong năm 2021, tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng huyện vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhờ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 14.124 tỷ đồng. Thu ngân sách ước thực hiện trên 825 tỷ đồng, đạt 152,3% so với dự toán thành phố giao. Chi ngân sách huyện ước thực hiện hơn 1.579 tỷ đồng, đạt 116,1% dự toán. Giải quyết việc làm mới cho 4.620 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,16%. Người dân trong toàn huyện đã được cung cấp nước hợp vệ sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời tích cực đẩy mạnh tái đàn lợn an toàn; đến nay tổng đàn lợn có hơn 101 nghìn con, bằng 200,9% so với cùng kỳ. "Huyện cũng tích cực triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tổ chức khảo sát 107 sản phẩm trong đó có trên 50 sản phẩm dự kiến đề nghị Thành phố công nhận đạt 3 sao trở lên"

Về xây dựng nông thôn mới, ông Hùng cho biết, cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện đã tập trung chỉ đạo 6 xã (Hạ Mỗ, Liên Hồng, Hồng Hà, Thượng Mỗ, Thọ Xuân, Thọ An) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đến nay 4 xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 2 xã đã cơ bản đạt 17 tiêu chí đến 18 tiêu chí. 

Riêng với xã Đan Phượng, được thành phố chọn là 1 trong 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Thủ đô, huyện đã chỉ đạo rà soát, đến nay đã cơ bản đạt 4 tiêu chí về văn hóa, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch; phấn đấu địa phương này sẽ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô vào năm 2021”, huyện cũng đã vận động nhân dân xã hội hóa gần 10 tỷ đồng thực hiện cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn...

Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, ông Nguyễn Thạc Hùng thông tin: Trong năm qua, huyện đã cấp 140 giấy phép xây dựng, kiểm tra 265/265 công trình xây dựng mới, phát hiện 15 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đã xử lý 15/15 trường hợp; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 265 triệu đồng. Các lực lượng chức năng cũng tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm an toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, từ đó đã vận động tháo dỡ khắc phục 144 trường hợp, giải tỏa 132 mái che, mái năng, ô dù; phá dỡ 106 bục, bệ; thu giữ 93 biển quảng cáo.

Diện mạo Nông thôn mới ở Đan Phượng

Từ đầu năm đến nay, huyện Đan Phượng đã thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 45 dự án. Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, ước thu ngân sách trong năm 2020 đạt trên 507 tỷ đồng. Huyện cũng đã bố trí kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Về văn hóa-xã hội, đáng chú ý trong năm qua, huyện Đan Phượng đã xây mới, nâng cấp 9 nhà văn hóa thôn, cụm dân cư, đến nay toàn huyện có 127 nhà văn hóa. Huyện cũng đã vận động nhân dân xã hội hóa gần 10 tỷ đồng thực hiện cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; nhờ vậy diện mạo làng quê ngày càng khang trang.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế trong phát triển của huyện và khẳng định sẽ nỗ lực khắc phục trong năm 2021.

Trong đó. huyện sẽ tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào trước năm 2025; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao gắn với đô thị ven đô; đẩy nhanh các dự án đầu tư công; tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân triển khai các dự án, công trình; chú trọng phát triển kinh tế làng nghề; đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Song Phượng, Đan Phượng, Hồng Hà; khuyến khích các hộ sản xuất, kinh doanh hình thành các doanh nghiệp mới...

Lan Chi
 

Bình luận