Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 học hai buổi/ngày từ năm học 2020-2021

17/05/2019, 01:40

Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 học hai buổi/ngày từ năm học 2020-2021 - Bảo đảm 100% học sinh lớp 1 được học hai buổi/ngày, đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đưa ra lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia nhằm hoàn thiện dự thảo hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021.

Ảnh minh họa

Trong đó, nội dung dạy học bao gồm: Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc quy định tại chương trình giáo dục phổ thông mới, các môn học tự chọn; củng cố hoàn thành các nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của giáo dục phổ thông mới và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; 

Các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh. Thời lượng dạy học tổ chức dạy học hai buổi/ ngày; thực hiện 9 hoặc 10 buổi/tuần. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt.

Đồng thời, nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình, phù hợp đặc điểm, đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương, bảo đảm mục tiêu giáo dục. 

Ngoài ra, thời khoá biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

Trường hợp các cơ sở giáo dục tiểu học chưa có đủ điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để thực hiện dạy học hai buổi/ ngày, căn cứ vào điều kiện cụ thể nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục bảo đảm.

Đối với Sở GD-ĐT các địa phương, chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức dạy học hai buổi/ngày ở lớp 1 từ năm học 2020-2021.

Mặt khác, với phòng GD-ĐT, chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn xây dựng kế hoạch tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch dạy học, sắp xếp thời khoá biểu... theo hướng ưu tiên tổ chức dạy học hai buổi/ngày cho các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; trước mắt, có kế hoạch, lộ trình bảo đảm 100% học sinh khối lớp 1 từ năm học 2020-2021 được học hai buổi/ngày.

Nhiệm vụ với các trường tiểu học, hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch dạy học hai buổi/ngày, quản lý nội dung chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục.

Về phía nhà trường phải có phương án, kế hoạch bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của nhà trường nói chung và bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục nói riêng, trong đó xác định cụ thể các hoạt động được bảo đảm kinh phí từ ngân sách và các hoạt động được bảo đảm kinh phí bằng các nguồn thu hợp pháp khác.

Đặc biệt, việc quản lý thu, chi tài chính của nhà trường phải bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành./.

Tuệ Lâm

Bình luận