Đăk Lăk làm video tuyên truyền về cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ

20/11/2017, 16:29

Đăk Lăk làm video tuyên truyền về cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ - Cải cách hành chính thể hiện qua thái độ của đội ngũ công viên chức. Cổng thông tin điện tử tỉnh Đăk Lắc đã có một sáng kiến hay về cách tuyên truyền như thế này.

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet