Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác thông tin

05/09/2016, 14:50

Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác thông tin - Chiều 25/8, UBND TP. Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức buổi ký kết thoả thuận hợp tác thông tin.

Ảnh: VOV

Chương trình hợp tác nhằm tăng cường phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc ĐTNVN Nguyễn Thế Kỷ và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã thống nhất cao việc hợp tác thông tin, nhằm tăng cường tuyên truyền về mọi mặt hoạt động và phát triển của TP.HCM; giới thiệu những thành tựu, sự ổn định chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội, nhất là tiềm năng kinh tế, các cơ hội kinh doanh, đầu tư vào những lĩnh vực có tính lợi thế cao của TP.HCM.

Theo biên bản ký kết, UBND TP.HCM sẽ tạo mọi điều kiện cho phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ xây dựng những chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối nội, đối ngoại của thành phố. Kịp thời định hướng thông tin, dư luận xã hội, bác bỏ những thông tin sai trái, không đúng sự thật, nhằm góp phần vào sự ổn định, phát triển của TP. Hồ Chí Minh./.

Thanh Hà

Bình luận