Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ VIII

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ VIII

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai vừa tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Huỳnh Kiên, Tổng Biên tập Báo Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh...