Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với mô hình giảng đường online

09/05/2020, 19:51

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với mô hình giảng đường online - Không chỉ là một giải pháp thiết thực để ứng phó với khó khăn trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, hình thức đào tạo trực tuyến (giảng đường online) đã và đang mở ra một hướng đi mới cho công tác giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Sử dụng phần mềm zoom trong giờ học trực tuyến môn triết học của thầy Trần Đình Bích – PCNK Triết học

Đào tạo từ xa, hay còn gọi là đào tạo trực tuyến/ E-learning hiện nay đang là một trong những hình thức đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại Cách mạng công nghệ 4.0. Hình thức này hiện đang được áp dụng phổ biến ở nhiều cơ sở đạo tạo của nước ta, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Đối với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đây không chỉ là thách thức trong giai đoạn chống dịch Covid-19, mà còn là cơ hội để đa dạng hóa các hình thức đào tạo, qua đó đưa trí thức khoa học và công nghệ mà trường đang giảng dạy đến gần người học hơn.

Thực hiện Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 về việc triển khai công tác ĐTTX ứng phó với dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có Công văn số 1095/HD-QLĐT ngày 14/3/2020 chỉ đạo các khoa thí điểm hình thức giảng dạy trực tuyến trong thời gian sinh viên chưa được học tập trung.

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng các khoa đã đăng ký giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 áp dụng cho bậc đại học, hệ chính quy từ ngày 16/3/2020. Bắt đầu từ ngày 16/3, việc đào tạo trực tuyến đã được triển khai theo diện rộng. Tất cả môn học được bố trí 8 tuần đầu học kỳ 2 đào tạo trực tuyến trừ một số môn có nội dung thực hành, thực tập. Đi đầu trong việc giảng dạy trực tuyến là các khoa: Tiếng Anh A, Tiếng Anh B, Công nghệ thông tin, Tài chính…

Nhà trường giao phòng quản lý đào tạo phát triển đề án đào tạo từ xa, đề án này giải quyết vấn đề cấp bằng; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện hình thức đào tạo từ xa phù hợp với lộ trình chung của toàn trường.

Tính đến hết ngày 13/4, toàn trường đã có 26 khoa tham gia giảng dạy trực tuyến. Tỷ lệ sinh viên tham gia học từ 85 - 90%, giảng viên lên lớp đúng giờ, đúng lịch được phân công..

Giờ học trực tuyến môn Tài chính công của cô Lê Thị Thu Hương giảng viên Khoa Tài chính

Từ nay đến hết năm học 2019 - 2020: Nếu dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, Nhà trường sẽ thực hiện giảng dạy online đối với toàn bộ các học phần đã bố trí trong kế hoạch đào tạo của học kỳ II năm học 2019 - 2020; trừ những học phần hoặc những nội dung không thể dạy trực tuyến được, như các nội dung thực hành, thực tập, làm đồ án môn học, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Từ năm học 2020 - 2021 trở đi sẽ phát triển hình thức giảng dạy online trở thành công cụ hỗ trợ đào tạo truyền thống. Theo đó, sẽ đưa vào giảng dạy online từ 25 -  30% tín chỉ cần tích lũy quy định cho mỗi chương trình đào tạo; trừ những học phần hoặc những nội dung không thể dạy trực tuyến như đã nói trên.

Từ năm học 2021 - 2022 trở đi, sẽ phát triển hình thức đào tạo từ xa đối với một số chương trình đào tạo (có cấp bằng tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra và theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trước mắt đối với một số ngành trong khối kinh tế, quản lý, ngôn ngữ).

Hi vọng giữa cuộc sống đang “đảo lộn” vì dịch Covid-19, những giảng đường online sắp tới sẽ mang không khí học tập, giảng dạy quay trở lại. Hơn thế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác định đào tạo trực tuyến, xu thế đào tạo đại học trong nước và quốc tế, sẽ là một trong những phương thức đào tạo được Nhà trường định hướng lâu dài chứ không phải chỉ là giải pháp tình thế.

TH

Bình luận