Đà Nẵng: Đình chỉ thi công dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa

21/03/2017, 09:43

Đà Nẵng: Đình chỉ thi công dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa - Liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa xây dựng không phép gây xôn xao dư luận Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa đi kiểm tra thực tế và có cuộc họp khẩn chỉ đạo đình chỉ thi công về hoạt động xây dựng của dự án này.

40 móng xây dựng trái phép tại dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của dự án sau khi người dân và báo chí phản ánh.

Ông Dũng cho biết, ngày 18/3/2017, Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Sơn Trà, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa.

Qua kiểm tra, Sở xây dựng cho biết: Dự án được UBND thành phố phê duyệt tổng mặt bằng chi tiết tại Quyết định số 8975/QĐ-UBND ngày 12/11/2007; Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 82/GPXD ngày 4-2-2009 với nội dung về “xây dựng các hạng mục giao thông, thoát nước nằm trong ranh giới đất được cấp”.

Dự án được Sở Kế hoạch - Đầu tư chấp thuận giãn tiến độ đầu tư tại Quyết định số 68/QĐ-SKHĐT ngày 16/3/2016. Theo đó thời hạn hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ dự án vào tháng 12/2017. Đến ngày 2/6/2016, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng dự án tại Quyết định số 3470/QĐ-UBND .

Chủ đầu tư dự án đang tiến hành lập điều chỉnh đánh giá tác động môi trường; đã hoàn thành các thủ tục về phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa lập hồ sơ cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ điều chỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, hiện trạng cho thấy dự án đang tiến hành xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, thoát nước, xây dựng khu phụ trợ, phần móng và lắp dựng cốt thép của 40/86 khối nhà biệt thự.

Từ kết quả nêu trên, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận Sơn Trà lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng.

Cụ thể ngừng thi công tất cả các hạng mục công trình không có trong giấy phép xây dựng năm 2009 của Sở Xây dựng cũng như không phù hợp với nội dung phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng dự án tại Quyết định số 3470/QĐ-UBND thành phố.

Đồng thời, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận giám sát việc ngừng thi công và trình UBND quận ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư dự án theo quy định.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường xác nhận, dự án chưa được phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường do chủ đầu tư chưa thuyết minh đầy đủ các yêu cầu đối với dự án. Tại cuộc làm việc, chủ đầu tư thừa nhận những sai phạm trong triển khai dự án do có sự nôn nóng muốn nhanh chóng triển khai xây dựng, hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng…

Sau khi nghe trình bày của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kết luận: Chủ đầu tư dự án dù đã trình báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa bảo đảm yêu cầu nên hiện chưa được phê duyệt; dự toán thiết kế công trình đối với các khối nhà biệt thực chủ đầu tư đã chuẩn bị hồ sơ nhưng cũng chưa được thẩm định, cấp phép xây dựng. Hoạt động xây dựng ở khu vực dự án của chủ đầu tư hiện có sai phạm đối với 40 biệt thự chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Do đó, sai phạm này phải được ngăn chặn dù chỉ đang thi công phần móng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thống nhất với phương án xử lý của Sở Xây dựng, giao UBND quận Sơn Trà giám sát quá trình đình chỉ hoạt động thi công ở công trình, xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng theo quy định.

Chủ đầu tư chỉ được thi công trở lại khi đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng. Sở Xây dựng cũng kiểm tra, rà soát những vị trí mà chủ đầu tư đặt móng xây dựng phải bảo đảm đúng vị trí theo quy hoạch chi tiết dự án.

Văn Hoa

Bình luận