Sở TTTT Đà Nẵng đề nghị báo chí cung cấp tin, bài trước khi in

08/02/2018, 09:52

Sở TTTT Đà Nẵng đề nghị báo chí cung cấp tin, bài trước khi in - Sở TT-TT Đà Nẵng gửi báo Đà Nẵng, báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác trên địa bàn TP về việc cung cấp tin, bài trước khi in, phát hành các ấn phẩm báo chí.

Báo Công an Đà Nẵng bị đề nghị cung cấp bản thảo trước khi in ấn, phát hành (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Sở TTTT đề nghị Báo Đà Nẵng và Báo Công an Đà Nẵng phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin, bài trước thời gian in ấn và phát hành các ấn phẩm báo chí.

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DanangTV) phối hợp kịp thời cung cấp các thông tin nổi cộm, cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu.

Văn bản đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn TP. Đà Nẵng cung cấp tin bài trước khi phát hành.

 

Sở TTTT Đà Nẵng còn đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn TP hỗ trợ cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của báo các thông tin nổi cộm liên quan đến TP Đà Nẵng cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. 

Theo Sở TT-TT Đà Nẵng, các đề nghị nêu trên của Sở này đối với các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn là nhằm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Công văn 1851-CV/TU ngày 2/2/2018 về việc điểm báo phục vụ chỉ đạo xử lý thông tin của Thường trực Thành ủy, nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh đạo TP chỉ đạo xử lý các vấn đề báo nêu, góp phần thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Tuy nhiên, đề nghị cung cấp bản thảo trước khi báo in ấn, phát hành của Sở TTTT Đà Nẵng đang gây xôn xao trên các diễn đàn mạng liên quan đến báo chí với nhiều ý kiến khác nhau.

Điều 13 của Luật Báo chí 2016 trong phần Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân quy định rõ:  "Nhà nước tạo Điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân".

Đặc biệt, Luật Báo chí cũng nêu rõ: Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng.

Xem thêm: TOÀN VĂN LUẬT BÁO CHÍ NĂM 2016

ND

Bình luận