Thưởng Tết 2018 cao nhất ở Đà Nẵng lên tới 300 triệu đồng

03/01/2018, 14:39

Thưởng Tết 2018 cao nhất ở Đà Nẵng lên tới 300 triệu đồng - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng vừa công bố báo cáo thưởng Tết 2018. Mức thưởng cao nhất lên đến 300 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng vừa công bố mức thưởng Tết 2018 tại các nhóm doanh nghiệp trên địa bàn trong năm 2018. Các doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm, gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo đó, mức thưởng Tết 2018 cao nhất đã thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước. Cụ thể, doanh nghiệp này thưởng cao nhất 300 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất của nhóm doanh nghiệp này là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là hơn 12,8 triệu đồng và bình quân người lao động là hơn 7.8 triệu đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết 2018 cao nhất là 131 triệu đồng, cũng vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất chỉ là 200.000 đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết cao nhất cũng là vào dịp Tết Nguyên đán 2018. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất của nhóm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 50 triệu đồng, và của doanh nghiệp dân doanh là 70 triệu đồng.

Đối với dịp Tết Dương lịch 2018 vừa qua, mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, mức thưởng cao nhất tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, doanh nghiệp dân doanh tương ứng là 11,4 triệu đồng, 33,6 triệu đồng và 33,9 triệu đồng.

PV

Bình luận