Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2016 - 2017

08/11/2017, 11:05

Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2016 - 2017 - 20 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2016 - 2017

Buổi họp báo cuộc thi viêt về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: PV

Nhằm góp phần đưa Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp - nông dân - nông thôn vào cuộc sống, từ năm 2011 đến nay, Báo Nhân Dân, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty phân bón và Hoá chất dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức 6 cuộc thi viết về nông nghiệp - nông dân - nông thôn với nhiều chủ đề nhưng đều xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó cuộc thi năm 2016-2017 là cuộc thi với chủ đề “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn”.  

Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 30/9/2017, Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm của nhiều tác giả thuộc mọi tầng lớp nhân dân, các nhà báo và cộng tác viên, bạn đọc từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban Tổ chức đã lựa chọn và sử dụng gần 100 tác phẩm để đăng trên nhất và trang hai chuyên mục Nông nghiệp -Nông dân - Nông thôn vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bẩy của ấn phẩm Nhân dân hàng ngày.       

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã tổ chức chấm sơ khảo tất cả số bài dự thi đã đăng báo. Kết quả Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn ra 30 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Căn cứ vào kết quả chấm chung khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn được 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao một giải A, ba giải B, sáu giải C và 10 giải Khuyến khích. Trong đó: Giải A: 20 triệu đồng; Giải B:15 triệu đồng; Giải C:10 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 3 triệu đồng.

Các bài dự thi về nông nghiệp - nông dân - nông thôn đăng trên Báo Nhân Dân trong thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo Đảng, mà còn kịp thời giúp các cơ quan chức năng có những giải pháp bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách phù hợp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với chủ trương “Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế” trong giai đoạn 2011-2016, cũng như đề ra nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân, lúc 20 giờ thứ Năm ngày 9/11/2017, tại Nhà hát lớn TP. Hà Nội.

       Nam Trà

Bình luận