Công ty Hằng Hữu Huỳnh với giải pháp xử lý nước thải tiên tiến

25/01/2019, 03:11

Công ty Hằng Hữu Huỳnh với giải pháp xử lý nước thải tiên tiến - Sau thời gian nghiên cứu miệt mài bất kể ngày đêm, ông Huỳnh Uy Dũng đã nghiên cứu thành công quy trình xử lý nước thải thành nước sinh hoạt phục vụ sản xuất bằng phương pháp vi sinh, do chính người Việt Nam phát hiện và lai tạo.

TH

Bình luận