Công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp tại PC Khánh Hòa

21/07/2018, 08:52

Công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp tại PC Khánh Hòa - Trong những năm qua, PC Khánh Hòa luôn quan tâm đến công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp (BVHLLĐCA) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác BVHLLĐCA nói riêng và tăng cường công tác quản lý bảo vệ lưới điện nói chung, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, của Nhà nước.

Công nhân PC Khánh Hòa chặt tỉa nhánh cây vi phạm khoảng cách an toàn điện. Ảnh PV

Ngay từ đầu năm 2018, PC Khánh Hòa đã đưa ra nhiệm vụ: phấn đấu không để phát sinh các vụ vi phạm hành lang lưới điện cao áp thông qua làm tốt công tác khảo sát thiết kế, thi công, nghiệm thu; không đóng điện khi chưa đảm bảo hành lang an toàn; phấn đấu giảm ít nhất 7% số vụ vi phạm hiện có trong 1 quý; đưa nội dung này vào kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và có tiến độ triển khai một cách cụ thể, thống kê đầy đủ, cập nhật dữ liệu lên chương trình 100% các vụ vi phạm.

Chiến dịch “Hành lang trắng”, với mục tiêu “Đường dây cao, trung áp vận hành an toàn, không có sự cố về tai nạn điện do vi phạm an toàn hành lang lưới điện” được triển khai tại PC Khánh Hòa cũng mang lại hiệu quả rất tích cực.

Trên cơ sở dữ liệu thống kê về các điểm có nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, Công ty hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các nhóm công tác với nhiệm vụ tư vấn, thuyết phục, tuyên truyền qui định của Chính phủ về an toàn hành lang  lưới điện và các rủi ro có thể xảy ra đối với các hộ dân có cây cối, nhà cửa vi phạm.

Bên cạnh đó, các nhóm công tác còn thuyết phục người dân cho phép chặt, tỉa các nhánh cây có khả năng gây sự cố trên lưới điện.

Thanh tra Sở Công nghiệp hướng dẫn xử lý hành vi vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Ảnh PV

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác BVHLLĐCA, vào cuối Quý 2/2018 vừa qua, PC Khánh Hòa đã phối hợp Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác xử lý vi phạm hành lang lưới điện cao áp cho CBCNV làm công tác an toàn tại các Điện lực và Xí nghiệp trong toàn công ty.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, có tất cả 24 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, gây ra sự cố trên lưới điện do PC Khánh Hòa quản lý.Trong đó có 14 trường hợp do xe thi công các công trình xây dựng vi phạm, 5 trường hợp do chặt cây ngoài hành lang đổ vào đường dây, 3 trường hợp liên quan đến thi công, xây dựng nhà ở, xây dựng công trình và 2 trường hợp khác.  

Số lượng nhà ở, công trình kiến trúc không đủ điều kiện tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp trong vòng 5 năm trở lại đây là 1.622 trường hợp.

Tình trạng nhà, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp có xu hướng giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên con số này vẫn cần được cải thiện hơn nữa để hành lang lưới điện cao áp tại Khánh Hòa ngày càng được an toàn hơn.

Qua quá trình triển khai công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp tại PC Khánh Hòa, nhận thấy có nhiều trường hợp có thể gây mất an toàn như dựng chợ, rạp dưới đường dây vi phạm khoảng cách bảo vệ hành lang đường dây; xe đóng cọc nhồi, xe đổ đất cát đá hoạt động dưới đường dây gây phóng điện; nhà cao tầng xây dựng sát đường dây không đảm bảo khoảng cách an toàn theo qui định;  bảng hiệu hộp đèn quảng cáo lắp đặt sai qui định...

 Xe múc vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Ảnh PV

Ngoài ra, có một số công trình xây dựng hoàn thành trước khi bị phát hiện vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp nên khó khăn cho ngành điện trong việc yêu cầu chủ công trình phục hồi hiện trạng ban đầu của lưới điện.

Ông Cao Nguyên Giáp, Giám đốc Điện lực Ninh Hòa - đơn vị tích cực kiểm tra và xử lý vi phạm hành lang lưới điện, cho biết: “Một trong những khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm là sự phối hợp với UBND các cấp xã, phường chưa được thuận lợi; địa phương chưa cương quyết lập biên bản và xử lý dứt điểm vi phạm của chủ công trình ngay từ lúc bắt đầu xây dựng; nhân viên điện lực còn lúng túng trong việc lập biên bản xử lý vi phạm nên hiệu quả của công tác này còn nhiều hạn chế”.

Ông Đỗ Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc PC Khánh Hòa chia sẻ: “Đơn vị, cá nhân sau khi vi phạm hành lang lưới điện cao thế hầu hết không có mặt tại hiện trường để điện lực lập biên bản, các đơn vị thi công đều là những đơn vị được thuê lại từ nhiều công ty khác chứ không phải của chủ đầu tư hay nhà thầu chính. Do vậy, nhân viên điện lực không thể làm việc với người có thẩm quyền để ký biên bản. Mời được đại diện có thẩm quyền của đơn vị vi phạm cũng không dễ dàng vì trong nhiều trường hợp các đơn vị này đều ở ngoài tỉnh”.

"Mục tiêu của công ty trong công tác quản lý và bảo vệ hành lang lưới điện cao thế là răn đe những người có khả năng vi phạm, đồng thời tuyên truyền để họ nhận biết được những nguy hiểm từ lưới điện cao thế, từ đó nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ an toàn lưới điện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng PC Khánh Hòa sẽ tập trung cao độ để thực hiện công tác này, tất cả nhằm mục đích không để xảy ra sự cố, tai nạn, gây mất an toàn cho con người, tài sản của Nhà nước và của nhân dân”. Ông Sơn nhấn mạnh.

 Huy Tôn

Bình luận