Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội đi vào hoạt động

01/10/2018, 15:27

Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội đi vào hoạt động - Từ 1/10, công dân và doanh nghiệp có thể vào truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của TP. Hà Nội để khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính như: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn,...

Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://egov.hanoi.gov.vn 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội là hệ thống giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa Công dân/ Doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp bạn tra cứu hồ sơ một cách dễ dàng. Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện.

Cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, và trực tiếp, luân chuyển và xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò được phân công.

Thủ tục Đăng ký khai sinh

Các giao dịch với cơ quan nhà nước, xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, người dân có thể góp ý và phản ánh với các vấn đề như môi trường, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, công trình đô thị, ăn xin - hàng rong, vệ sinh thực phẩm lên trên Cổng.

Chỉ dẫn thủ tục hành chính qua điện thoại: (024) 35 123 123

Từ Hải

Bình luận