Công chức và viên chức khác nhau thế nào?

12/10/2016, 09:01

Công chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; còn viên chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn: VnExpress

Bình luận