Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

10/07/2020, 14:28

Công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua - Sáng 10/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố các Luật đã được thông qua tại Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV.

Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước đọc Lệnh công bố các Luật tại họp báo. Ảnh T.Vương

Tại họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Đào Việt Trung đã đọc Lệnh công bố 10 Luật.

Các luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Tại kỳ họp 9, vào ngày 19/6, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội chính thức được thông qua. Luật đã nâng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách thêm 5%.

Để tạo cơ sở cho công tác quy hoạch và góp phần tăng cường tính chuyên nghiệp, Luật sửa đổi 2020 đã tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40%...

Vào ngày 17/6/2020, với 90,68% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2020. So với dự thảo trước đây, Luật năm 2020 đã không đưa hộ kinh doanh là đối tượng áp dụng của Luật sửa đổi 2020 mà sẽ xây dựng một Luật riêng cho nhóm đối tượng này.

Vào chiều 17/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020. Từ 1/1/2021, khi Luật Đầu tư sửa đổi chính thức có hiệu lực đã bổ sung thêm hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, dịch vụ này chính thức bị “khai tử”.

Trước đó, vào ngày 16/6, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 đã được thông qua ngày. Một trong đó là quy định về bảo mật các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại. Cụ thể, trong quá trình hòa giải, đối thoại không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải, đối thoại ngoài trường hợp để ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại.

Vào với 92,96% đại biểu tán thành, ngày 17/6/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 được 449/457 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 18/6/2020.

Ngày 16/6, Luật Thanh Niên được Quốc hội thông qua. Theo đó, Điều 9 Luật này khẳng định, tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Mục đích tổ chức Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xã hội…

Vào thời gian đầu đợt 2 - họp tập trung tại Kỳ họp 9, ngày 10/6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp.

Theo laodong.vn

Bình luận