Cơ hội nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp qua ASEAN Business Award 2020

28/09/2020, 09:27

Cơ hội nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp qua ASEAN Business Award 2020 - Với uy tín và tính chuyên nghiệp được nâng cao trong giải thưởng năm nay, ABA 2020 là cơ hội để toàn bộ các doanh nghiệp trong khu vực được tôn vinh, khẳng định vị thế và uy tín, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình trong khu vực và vươn ra tầm quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu.

Hòa Vũ

Bình luận