Có được làm tròn tuổi để nghỉ hưu?

23/12/2017, 15:12

Có được làm tròn tuổi để nghỉ hưu? - Chị Hồ Thị Hoa (TP. Hồ Chí Minh) hỏi về vấn đề làm tròn tuổi để nghỉ hưu.

Xin hỏi, khi sức khỏe bị suy giảm 81% và tuổi đời là 49 tuổi 10 tháng thì có được làm tròn 50 tuổi để được nghỉ hưu không?

Trả lời :

Tại điểm b khoản 1 Điều 55 Luật BHXH năm 2014 thì nam đủ 50 tuổi, nữ 45 tuổi và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng lương hưu trước tuổi.

Trường hợp làm tròn cho đủ 50 tuổi không có trong quy định. Nên không có cơ sở để áp dụng điểm b này.

TH

Bình luận