Có cần đóng BHXH đối với phụ cấp hiệu quả công việc?

08/11/2017, 17:00

Có cần đóng BHXH đối với phụ cấp hiệu quả công việc? - Bạn Trần Thị Thu Huyền (TP. HCM) có hỏi về việc có tính đóng BHXH cho phụ cấp hiệu quả công việc.

Chị Huyền làm việc tại công ty tư nhân, tổng thu nhập 6.000.000 đồng/tháng, nhưng trong hợp đồng lao động công ty chỉ thể hiện mức lương chính là 4.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, ở mục thỏa thuận khác trong hợp đồng lao động có ghi "Người lao động được hưởng phụ cấp hiệu quả công việc hàng tháng (nếu có), mức phụ cấp tối đa là 2.000.000 đồng/tháng. Điều kiện được hưởng theo quy định đánh giá hiệu quả công việc tại quy chế lương thưởng của công ty".

Hiện Công ty chỉ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ở mức lương chính 4.000.000 đồng/tháng, Vậy, từ ngày 1/1/2018 mức phụ cấp hiệu quả công việc ghi trong hợp đồng lao động như trên có đúng quy định không? Vậy chị Huyền có được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với mức phụ cấp 2.000.000 đồng /tháng không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của BHXH Thành phố về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định đối với người lao động áp dụng tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động, bao gồm: Mức lương ghi trong hợp đồng lao động; Phụ cấp lương: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự;  Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thực hiện từ 1/1/2018.

Thực hiện theo quy định trên, phụ cấp hiệu quả công việc nếu trên hợp đồng có thỏa thuận xác định cụ thể mức tiền và được trả thường xuyên thì thuộc khoản phải đóng BHXH từ ngày 1/1/2018.

BBT

Bình luận