Chuyên mục Bảo hiểm xã hội trên Báo Cà Mau: Những vấn đề từ thực tiễn địa phương

28/07/2017, 11:23

Chuyên mục Bảo hiểm xã hội trên Báo Cà Mau: Những vấn đề từ thực tiễn địa phương - Trong 5 năm qua, Báo Cà Mau đã tổ chức tuyên truyền hằng trăm lượt tin, bài, ảnh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần cùng với Bảo hiểm xã hội Cà Mau trong việc triển khai và thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH cho đội ngũ nhà báo. Ảnh: TL

Luôn đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội

Hơn 5 năm qua, Báo Cà Mau luôn đồng hành cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền định kỳ trên báo hằng tuần. Báo Cà Mau phân công bộ phận nghiệp vụ và phóng viên chuyên trách phối hợp với cán bộ chuyên trách làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội tỉnh để xây dựng nội dung tuyên truyền hằng tuần trên Báo Cà Mau theo định hướng của lãnh đạo hai đơn vị.

Quan điểm tuyên truyền của Báo Cà Mau về thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân,... không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách và việc triển khai thực hiện tới đâu mà đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức thực hiện trong thực tế diễn ra như thế nào, việc giải quyết đúng và đủ chế độ chính sách, bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho người được thụ hưởng của người sử dụng lao động ở từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ra sao?

Mạnh dạn nêu lên những mặt trái, tiêu cực, sự thiếu minh bạch của các tổ chức, doanh nghiệp cố tình gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm của người được thụ hưởng, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, một doanh nghiệp sử dụng hàng ngàn lao động nên việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm còn rất hạn chế.

Nhiều đơn vị gian lận hoặc cố tình thiếu nợ bảo hiểm hằng tỷ đồng trong thời gian dài đã được nêu trên Báo Cà Mau. Qua đó, tạo dư luận và làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng có giải pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Qua đó đã có sự tác động tích cực, góp phần đưa tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... hằng năm đều tăng so với tổng số người lao động và số dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng đáng kể, năm 2016 có 1.079 người tham gia, tăng 1.063 người so với năm 2008. Các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức và người lao động được người sử dụng lao động và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn.

Vì mục tiêu phát triển bền vững

Từ thực tế trên, các cơ quan Đảng, Nhà nước và ngành bảo hiểm cần quan tâm những vấn đề sau để báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bảo hiểm xã hội tiếp tục các chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền với cơ quan báo chí hằng năm để tổ chức thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và đạt yêu cầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành những quy định bắt buộc người sử dụng lao động tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp minh bạch thông tin về việc sử dụng lao động và thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm đối với người lao động khi cơ quan báo chí có yêu cầu cung cấp thông tin.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện chế độ khen thưởng, khuyến khích kịp thời nhà báo có những tác phẩm báo chí tốt tuyên truyền về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những bài điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả trong thực tiễn và những bài phát hiện sự gian lận của người sử dụng lao động, chiếm dụng tiền bảo hiểm, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, thiệt hại cho người lao động tại các tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp,... có số lượng lao động lớn.

Hằng năm cần tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra những kế hoạch, giải pháp để hoạt động báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt kết quả tốt nhất, hướng đến đạt được mục tiêu vì sự phát triển bền vững vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện đại./.

ThS. Nguyễn Danh (Phó Tổng Biên tập Báo Cà Mau)

Bình luận