Đảng bộ xã Tân Hòa tổ chức đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025

15/05/2020, 15:45

Đảng bộ xã Tân Hòa tổ chức đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025 - Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đã được Đảng ủy xã triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 183- KH/HU ngày 03/9/2019 của ban thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII.

Cụ thể hóa công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ

Theo đồng chí Vương Trí Kiểm - bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt đến cấp ủy, cán bộ chủ chốt của MTTQ, các đoàn thể, bí thư các chi bộ trực thuộc về kế hoạch và thời gian đại hội; chủ trì các hội nghị lấy ý kiến vào các văn kiện đại hội tại xã; thành lập các tổ giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng thời chỉ đạo các tổ công tác phục vụ đại hội xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện;  phân công cấp ủy hướng dẫn và chỉ đạo công tác đại hội các chi bộ trực thuộc; chủ động nắm tình hình và kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn phát sinh.Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy mới, hướng dẫn công tác bầu cử trong đảng và chuẩn bị nhân sự của ban chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Vương Trí Kiểm - Bí thư Đảng ủy xã chúc mừng đại hội chi bộ công an xã Tân Hòa

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hòa đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định, trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là thường trực, ban thường vụ đảng ủy và BCH Đảng bộ xã. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và góp phấn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch của Đảng ủy xã Tân Hòa, sẽ có 13 đồng chí (bầu 11 đ/c); Ban thường vụ 04 đồng chí (bầu 03 đ/c); UBKT đảng ủy 04 đồng chí (bầu 03 đ/c); và các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình ban thường vụ huyện ủy và đã được phê duyệt.

Hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội phải đảm bảo phòng chống dịch tốt

Song song với việc chuẩn bị các nội dung đại hội Đảng bộ xã. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp khó lường. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, chủ tịch nước. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo đối với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện các quy định của chính phủ; đồng thời giao cho MTTQ xã phát động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Tính đến ngày 05/5/2020 đã vận động ủng hộ được 58 triệu đồng và đã chuyển ủng hộ cho các hộ 39 hộ gia đình gặp khó khăn trong thời gian diễn ra dịch bệnh; ngoài ra Binh đoàn 16- Bộ Quốc.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, đại hội đảng bộ xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng xã Tân Hòa ngày càng phát triển. 

Lê Hà

Bình luận