Chưa ban hành Nghị quyết liên quan đến Luật Kiểm toán Nhà nước

10/01/2018, 15:40

Chưa ban hành Nghị quyết liên quan đến Luật Kiểm toán Nhà nước - Dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015 được UBTVQH thảo luận, xem xét tại phiên họp sáng nay 10/1.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình (Ảnh:VGP)

Đây là văn bản pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước quy định về tổ chức và hoạt động của KTNN. Tuy nhiên, quá trình thi hành Luật KTNN năm 2015 cho thấy một số quy định của Luật cần được quy định chi tiết nhằm tạo điều kiện triển khai thi hành thuận lợi, hiệu quả.

“Từ cơ sở pháp lý, thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN và việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) thì việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH để quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 là hết sức cần thiết, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN, đồng thời có tác dụng giáo dục pháp luật, duy trì trật tự, giữ gìn kỷ cương và tính nghiêm minh của pháp luật”, trích tờ trình của KTNN cho hay.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban nhất trí về sự cần thiết quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN để khắc phục khó khăn, vướng mắc và bổ sung chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán.

Tuy nhiên, việc KTNN đề xuất ban hành Nghị quyết của UBTVQH sẽ không bao quát hết các nội dung cần sửa đổi, quy định chi tiết; những nội dung Luật giao UBTVQH quy định chi tiết đã thực hiện đầy đủ; nhiều vấn đề bổ sung liên quan đến sửa đổi Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Hơn nữa, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương đã giao Đảng Đoàn Quốc hội lãnh đạo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật KTNN, hoàn thành trong năm 2019.

Vì vậy, đề nghị KTNN tổng kết, đánh giá toàn diện và trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh việc cụ thể hóa, tạo điều kiện cho hoạt động KTNN diễn ra thuận lợi, đúng Luật là cần thiết, song các vấn đề cần cụ thể hóa theo đề nghị của KTNN lại thuộc các quy định của luật.

Do vậy, UBTVQH giao Tổng KTNN tổng kết, rà soát lại tất cả các nội dung của luật hiện hành và phát hiện vướng mắc sẽ trình Quốc hội để sửa Luật KTNN vào thời điểm thích hợp mà theo kế hoạch là vào năm 2019. Đồng thời, rà soát lại các luật khác có liên quan đến Luật KTNN. Cùng với đó, UBTVQH yêu cầu KTNN cần cụ thể hóa những vấn đề thuộc thẩm quyền của KTNN trong quy định chi tiết.

PV

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng