Chính thức ra mắt Logo Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam

17/12/2019, 08:58

Chính thức ra mắt Logo Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam - Đây là nội dung Công văn số 688/TT-TTTT ngày 11/12/2019 của Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) gửi các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành mẫu logo kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam

Cụ thể, sau khi thống nhất chủ trương, BHXH Việt Nam chính thức ban hành maket Logo Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995- 16/2/2020).

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng logo này để phục vụ công tác tuyên truyền.

Công văn số 688/TT-TTTT

Logo Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam.

Bá Nam

Bình luận