Chính luận và thi ca

06/02/2019, 16:02

Nhân đọc “Đảng ta” của PGS TS - nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh

Chính luận như gươm sắc
Thi ca tựa suối nguồn
Cổ thụ sum xuê lá
Chồi non nhựa trào tuôn !

Trần Thế Tuyển
Nam Định, mùng một Tết Kỷ Hợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận