“Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

08/07/2020, 15:54

“Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” - Sáng 8/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu dự hội thảo

Tới  dự hội thảo có Trung tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh, sĩ quan, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo phát biểu khai mạc hội thảo khoa học

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Hội thảo khoa học “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” nhằm làm sâu sắc hơn những nhân tố quan trọng đã làm nên thắng lợi lịch sử này; khẳng định vị trí, vai trò của Chiến thắng 30/4 trong tiến trình lịch sử dựng nước của dân tộc; qua đó đúc rút những kinh nghiệm quý, những bài học hay để vận dụng, phát huy vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và địa phương, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội thảo

Chiến thắng 30/4/1975 là kết quả tất yếu của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; Là đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng 30/4/1975 mang tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại to lớn, để lại nhiều bài học có giá trị sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Các đồng chí chủ trì hội thảo

Các tham luận đã cung cấp nhiều luận điểm, luận cứ mới, tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng 30/4/1975. Đây mãi mãi là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử chiến tranh Cách mạng Việt Nam nói riêng. Chiến thắng đó không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc Việt Nam mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào đấu tranh Giải phóng dân tộc trong khu vực và trên Thế giới. Những bài học rút ra từ Chiến thắng 30/4/1975 vẫn mãi là tài sản vô giá của dân tộc ta trong sự nghiệp Cách mạng hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo góp phần cung cấp thêm những nhận thức khoa học về đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, truyền thống hào hùng của dân tộc ta, học thuyết quân sự sáng tạo và độc đáo, đúc kết những bài học quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là cơ sở khoa học vững chắc cho cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch; góp phần bồi dưỡng ý chí và bản lĩnh chính trị cho thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Linh Thùy

Bình luận