Chia nắng

26/02/2019, 07:32

Em gom hết nắng?

Ngoài này mù sương

Mưa gieo ẩm mốc

Cây lặng bên đường…

 

Muốn vô trong ấy

Sợ phá Tam Giang

Sông Hương nước xiết

Con thuyền mỏng manh…

 

Thiên Mụ chuông ngân

Chắp tay cầu nguyện

Mong nắng bên người

Chia đôi cùng nắng

 

Hừng đông sớm nay

Máy bay hạ cánh

Đã thấy dáng em

Giữa trời hoa nắng!…

 

Tháng 2/2019

 

Nguyễn Hồng Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận