Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng 8,86%

29/12/2019, 20:19

Năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,86% so với năm 2018, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt.

TTXVN

Bình luận