Chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

10/07/2020, 06:56

Chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Ảnh minh họa

Nghị định quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; phụ cấp theo ngày làm việc; chế độ khám bệnh, chữa bệnh; chế độ trợ cấp tai nạn, trợ cấp chết do tai nạn hoặc chết do ốm đau, tai nạn rủi ro; trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị; chế độ, chính sách đối với học viên đào tạo sỹ quan dự bị; chế độ viếng sỹ quan dự bị từ trần.

Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được chia làm hai mức.

Theo đó, sỹ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 15 ngày trong tháng trở lên, tháng đó được hưởng phụ cấp với mức 160.000 đồng/tháng.

Quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sỹ quan, binh sỹ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 6 tháng liên tục trở lên, năm đó sẽ được hưởng phụ cấp với mức 320.000 đồng/năm.

Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được phụ cấp theo 8 mức.

Trong đó, mức thấp nhấp 480.000 đồng/quý đối với Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng và tương đương; mức cao nhất 1.040.000 đồng/quý đối với Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn và tương đương.

Các đối tượng hưởng phụ cấp thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và có đủ 45 ngày trong một quý trở lên, quý đó được hưởng phụ cấp.

Trong quý, quân nhân dự bị được bổ nhiệm chức vụ mới, từ quý tiếp theo được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo chức vụ mới.

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổ chức chi trả chế độ phụ cấp với các đối tượng trên.

Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị. Cụ thể, gia đình quân nhân dự bị thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được trợ cấp 160.000 đồng/ngày.

Gia đình quân nhân dự bị không thuộc đối tượng quy định nêu trên được hưởng trợ cấp 240.000 đồng/ngày.

Trường hợp quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh, gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2020. 

PV

 

Bình luận