Lưu Quý Kỳ: Nhà báo - nghệ sỹ tài ba

Lưu Quý Kỳ: Nhà báo - nghệ sỹ tài ba

Lưu Quý Kỳ sinh ngày 21/10/1919 ở Điện Bàn, Quảng Nam. Nếu còn sống đến Tết này, theo lề tục Á Đông, con cháu trong gia đình và các học trò đã có thể dâng hoa mừng ông tròn trăm...

12next pagelast page