Một người Xứ Thanh đáng kính!

Một người Xứ Thanh đáng kính!

Nhà văn Trần Hiệp sinh ngày 25/2/1936, mất ngày 26/2/2021 tại Hà Nội. Quê quán: Chính Đa, Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa. nguyên Trưởng Phòng Phóng viên Báo Thanh Hóa, Phó...

12next pagelast page